نجات‌جان‌دختر 6 ساله از آتش‌ توسط مهاجم داماش

«سعید دلاور»: در خانه یکی از اقوام مهمان بودیم که از ساختمان‌کناری دود و آتش‌خیلی بلند شد. حس انسان‌دوستانه به من دست داد و وارد آن ساختمان شدم. یک دختربچه داخل آتش گرفتار شده بود. از روی آتش گذشتم و او را نجات دادم که هر دو پایم دچار سوختگی عمیق درجه ۲ شد. دوران نقاهتم ۲-۳ هفته طول می‌کشد؛ امیدوارم با اکبر میثاقیان به لیگ یک صعود کنیم.

نظر شما