افتتاح ١١.٥ کیلومتر خط مترو از شنبه

زاکانی: از مردادماه شنبه هر هفته یک پروژه بزرگ در طرح شنبه امید و افتخار افتتاح شد. بزرگ‌ترین پروژه این طرح شنبه این هفته با افتتاح ۱۱.۵ کیلومتر خط مترو و ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

نظر شما