جزئیات اتصال پیام رسان‌های ایرانی از زبان حامد منکرسی،معاون سازمان فناوری اطلاعات

نظر شما