فعالیت پایگاه های اورژانس در نوروز

وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از یک پایگاه اورژانس: هزار و ۶۶ بیمارستان در سراسر کشور در ایام نوروز آماده باش هستند.

نظر شما