الزامات سفر ایمن در ایام نوروز

سازمان راهداری: ترددهای جاده ای در روزهای پایانی سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ و هفت دهم درصد افزایش یافته است.

نظر شما