هوشمندسازی خدمات در تامین اجتماعی برای شفافیت بیشتر

دامون خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی از هوشمندسازی خدمات در این سازمان برای شفافیت بیشتر خبر داد و گفت: در ۲ سال اخیر خدمات غیرحضوری در تامین اجتماعی از ۳۷ به ۵۰ خدمت رسیده است.

نظر شما