رئیسی: دخالت و حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ وجه امنیت ساز نیست

رئیس جمهور در پاسخ به سردبیر مجله نیوزویک درخصوص آینده روابط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی همچون عربستان، مصر، اردن، امارات: سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به عربستان و امارات سیاست همسایگی است. سیاست دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشور های همسایه است. بنای ارتباط با تمامی کشور های همسایه را داریم. اگر اخلالی در برخی موارد وجود داشته به علت دخالت بیگانگان بوده است.

نظر شما