به گزارش برنا- ایلام ، محمد رضا تردست معاون فرهنگی وامور جوانان  گفت : سومین دوره مسابقات قرآنی در دوبخش برادران وخواهران برگزار می شود ، علاقه مندان می توانند حداکثر تا هجدهم اردیبهشت ماه با مراجعه به ادارات ورزش وجوانان شهرستانهای تابعه محل اقامت خود ثبت نام نمایند.

وی افزود : رشته های شفاهی این دوره از مسابقات شامل قرائت تحقیق تا قرائت ترتیل وحفظ یک جزء تا 10جزء می باشند و علاقه مندان رشته های کتبی نیز می توانند در یکی از بخش های تفسیر موضوعی وحفظ احادیث داوطلبانه شرکت وارد رقابت ها شوند.

وی ادامه داد:مسابقات استانی قرآن ورزشکاران وجوانان در روز بیست وپنجم اردیبهشت ماه در شهر ایلام برگزار می شود وهر داوطلب می تواند دریک رشته کتبی ویک رشته شفاهی شرکت نماید .