به گزارش برنا از قزوین، منوچهر حبیبی معاون استاندار قزوین با بیان اینکه با تدابیر اتخاذ شده مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در اختیار صندوق کارآفرینی امید قرار داده شده ، گفت : معادل همین مبلغ نیز آورده صندوق جهت پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان از بیماری کرونا خواهد بود . 

 حبیبی بیان داشت: تسهیلات پرداختی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است و شناسایی افراد مشمول آغاز شده که با تصویب در ستاد کرونا ، معرفی به صندوق آغاز می شود .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: