به گزارش برنا از قزین،  مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در مراسم بهره برداری از شرکت صنعت پلاست آبیار و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان قزوین که در شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد اظهار داشت: زیرساخت های شهرک های صنعتی برای تسهیل گری و کمک به توسعه صنعتی است و امکان توسعه خوشه صنعتی در شهرک ها صورت میگیرد.

سرپرست وزارت صمت با تقدیر از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح نمود: احداث نمایشگاه محصولات واحدهای تولیدی استان قزوین در مبادی ورودی شهرک صنعتی کاسپین جهت معرفی و عرضه آن، کاری بسیار ارزشمند و قابل تحسن است که امیدواریم در سایر استان های کشور این مهم بخوبی الگو پذیری و اجرایی شود.

در ادامه این مراسم از 9 واحد صادر کنننده نمونه ملی  و استانی بازرگانی بخشنده ، مواد مهندسی مکرر، شیمیایی بهداش، شیمیلیا، آسیاناما، کابلسازی افق البرز، گروه صنعتی ویتانا و توسعه بازار راسن مستقر در شهرک های صنعتی کاسپین و لیا به عنوان صادر کنندکان برگزیده تجلیل شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: