به گزارش برنا از قزوین، از ابتدای سال جاری تا کنون کارشناسان اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس های اداره کل به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت طی 5 مرحله گشت مشترک از یک واحد تولید کننده مصنوعات طلا  که در اسفند ماه سال گذشته موفق به دریافت کد شناسایی مصنوعات طلا شده است و 8 واحد صنفی عرضه مصنوعات طلا بازدید و بازرسی بعمل آوردند.

 در طی بازدید، به منظور نظارت بر عیار محصولات تولید شده، به صورت تصادفی از محصولات تولیدی نمونه‌برداری صورت گرفت. همچنین در طی بازرسی از واحدهای صنفی تعداد یک فقره سکه پارسیان غیر قانونی کشف گردید که به وسیله قیچی شدن از چرخه فروش خارج گردید.

لازم به ذکر است که عیارهای رسمی مصنوعات طلا در ایران مشمول استاندارد اجباری بوده و واحدهای تولیدی ملزم به رعایت آنها می باشند. این عیارها عبارتند از 750 ، 833 ، 916 و 995 که عیار 995 فقط برای مصنوعات تولیدی خاص که برای مقاصد هنری یا فرهنگی به کار می رود. عرضه سکه های پارسیان مدور جهت فروش نیز ممنوع می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: