به گزارش برنا از قزوین، با پیگیری مدیرڪل ورزش و جوانان استان، مهلت ثبت نام کلیه موسسان، مدیران، مربیان، استخرها، اماکن، باشگاه های ورزشی در کلیه رشته ها و هیات های ورزشی به مدت یک هفته در سامانه کارا تمدید شد.

موسسان، مدیران، استخرها و هیات های ورزشی دارای مجوز برای ثبت نام در سامانه کارا می توانند در ساعت اداری به معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: