به گزارش برنا از قزوین؛ مریم بیدخام در جلسه هیات اندیشه ورز امور اجتماعی و فرهنگی استانداری که با دستور جلسه بررسی علل خودکشی در استان قزوین با حضور اعضا و صاحب نظران برگزار شد، با اشاره به اینکه خودکشی یکی از جدی ترین چالش های حوزه اجتماعی است، افزود: طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر پس از جلسات متعدد کارشناسی و با اخذ نظرات صاحب نظران در هیات اندیشه ورز استان، با مشارکت دستگاه های متولی از جمله آموزش و پرورش ، بهزیستی و علوم پزشکی و با تربیت مدرسان و مشاورین به صورت تخصصی  و در قالب آموزش‌های لازم برای دانش آموزان، مربیان و والدین انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری در مدارس و دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه، خاطر نشان کرد: مقدمات لازم ، تامین اعتبار و دیگر زیر ساخت های عملیاتی شدن این طرح در استان انجام شده که با کاهش وضعیت کرونا در استان محقق خواهد شد.

بیدخام، ایجاد نشاط اجتماعی و امید به زندگی، آموزش مهارت های زندگی، را به عنوان سوپاپ اطمینان در جامعه برشمرد و اظهار کرد: بررسی روانشناسی رفتارها و شناسایی آسیب های اجتماعی و تامین نیازهای روحی و روانی و مادی افراد و توجه بیشتر به معنویت از جمله راهبردهای کاهش معضل خودکشی در جامعه است.

این مسئول، پدیده خودکشی را به عنوان  یکی از آسیب های اجتماعی جدی جامعه امروز برشمرد و گفت: حل این معضل نیازمند بررسی روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است.

وی در ادامه گفت: اگر امیدواری در جامعه افزایش یابد مشکلات اجتماعی و تبعات ناشی از آن در جامعه کاهش یافته و در نتیجه موجب ارتقای امیدواری و انگیزه ها می شود.

این مسئول با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و بیماریهای روانی قابل پیشگیری و درمان است، اظهار داشت: راهنمایی افراد دارای مشکلات روانی و اجتماعی به حضور در مراکز مربوطه و انجام مداخلات بهنگام  به پیشگیری از درگیری بیشتر آن ها با مشکلات اجتماعی کمک می کند.

بیدخام، افزایش مراکز اورژانس اجتماعی در استان را فرصت مناسب برای ارایه خدمات روانشناسی و رفع مشکلات اجتماعی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته دانست و گفت: بهزیستی برای رفع مشکلات اجتماعی و روانی افراد می تواند با ارائه خدمات رایگان و حمایت مالی از اقشار آسیب دیده کمک شایانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی  به عمل آورد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: