به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی رحمانی با اعلام اینکه شهرستان تاکستان در عرصه ورزش دارای جایگاه مناسبی در سطح استان قزوین است، اظهار کرد: تاکستان از دیرباز یکی از شهرستان های فعال و موفق در عرصه ورزش استان قزوین بوده است و ورزشکاران شهرستان در رشته های مختلف در سطح استان، ملی و بین الملی درخشش های فراوانی داشته اند. 

وی افزود: با توجه به اینکه همه گیری ویروس کرونا فعالیت های بسیاری از حوزه ها  از جمله مسابقات ورزشی را تحت تاثیر شدید قرارداده است اما همچنان فعالیت های ورزشکاران شهرستان با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در فضا های سر باز ادامه دارد و به نوعی عزم و اراده ورزشکاران تاکستانی بر ویروس کرونا غلبه کرده است. 

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تاکستان خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم با برنامه ریزی دقیق و علمی، خللی در فعالیت و تمرینات ورزشکاران ایجاد نشود چرا که فعالیت های ورزشی خود می تواند ایمن بدن را در مقابل ویروس کرونا تقویت کند.  

وی یادآور شد: با توجه به موج سوم کرونا محدودیت های ورزشی بیشتر شده است بخشی از مسابقات و فعالیت های ورزشی شهرستان تاکستان نیز تحت تاثیر این محدودیت ها قرارگرفته است. 

رحمانی بیان کرد: در این دوران تلاش می کنیم بخشی از برنامه های  سازمانی و اداری که پیش از این  کمتر مورد توجه قرار گرفته بود را تقویت و مورد توجه قرار دهیم. 

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تاکستان یادآور شد: بخشی از فعالیت ها و تمرینات  ورزشی در شهرستان در فضای مجازی دنبال می شود و مربیان با توجه به محدودیت ها برنامه های تمرینی را به ورزشکاران ارائه می دهند تا ورزشکاران در فضا های مناسب و منزل خود انجام دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: