به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نصرت الله علیرضایی فرماندار شهرستان آوج در دیدار روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان آوج که به مناسبت روز فرهنگ عمومی انجام شد، اظهار کرد: حوزه فرهنگ عمومی حوزه ای وسیع،متنوع و متکثر است و همه سطوح باورها،نگرش ها و رفتارهای مردم در بخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و خانوادگی را در برمی گیرد.

وی افزود:پویایی و نشاط حوزه فرهنگ عمومی در به رسمیت شناختن علائق و نگرش ها ی متکثر در جامعه است و وظیفه دولت ها و حکومت ها بسترسازی برای ساماندهی این بخش با محوریت نخبگان و متفکران و صاحب نظران است تا با تولید آثار فرهنگی و هنری بتوانتد ذائقه های مردم را شکل داده و در نهادینه کردن باورها،ارزش ها و هنجارهای متناسب با توسعه نقش محوری و اثرگذاری داشته باشند.

فرماندار شهرستان آوج گفت:فرهنگ عمومی حوزه ای بسیار وسیع می باشد که تمام آداب، باورها،نگرش ها،سنت‌ها و رفتارهای انسان ها در بخش های مختلف را در بر می گیرد و نباید آن را به چند رفتار خاص مثل حجاب و پوشش بانوان و آرایش و مد جوانان محدود کرد.

وی افزود:تا زمانیکه بین اولویت ها و دغدغه های شورای فرهنگ عمومی با ارزش ها و باورهای جامعه شکاف و فاصله وجود داشته باشد،این شورا نمی تواند نقش سیاستگذاری و ریل گذاری خود را به درستی انجام دهد.

علیرضایی ادامه داد:حلقه وصل بین شورای فرهنگ عمومی و شهروندان،نخبگان و اندیشمندان هر جامعه ای هستند که با پیوند و همراهی اصحاب فرهنگ و هنر می توانند در ترمیم این فاصله و شکاف نقش خود را ایفا کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: