به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسن عباس نژاد در این باره اظهار کرد: دو بیمارستان فعال در قزوین علی رغم  اخطاریه های متعدد کتبی و تذکرات حضوری مبنی بر رفع آلایندگی و مدیریت پسماند عفونی طبق ضوابط و مقررات  نسبت به مسائل محیط زیست بی تفاوت و به فعالیت خود ادامه میدادند که در تولید و مدیریت غلط پسماند عفونی فعال و ایجاد آلودگی در شرایط بحرانی کشور بدلیل وجود ویروس منحوس کرونا را فراهم و موجب اعتراض متعدد و مکرر شاکیان شده بودند.

وی تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست قزوین  بر حسب وظیفه  و رسالت کاری خود و در دفاع از حقوق عامه مردم نسبت طرح دعوی در حوزه قضایی قزوین اقدام و نهایتا منجر به صدور رای شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: در رای مذکور مسئولین دو بیمارستان با یکسال قرار تعلیق تعقیب محکوم به تهیه و تنظیم دو مقاله علمی، پژوهشی در خصوص فوائد بی خطر سازی پسماند با دستگاه اتوکلاو و تفاوت آن با روش شیمیایی موجود در بیمارستان و ارائه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین با نظارت محیط زیست محکوم شدند و مسئولین دو بیمارستان مزبور می بایستی نسبت به رفع آلودگی خود آماده سازی بستر بی خطرسازی پسماند با اتوکلاو اقدام کنند.

عباس نژاد در پایان ضمن تقدیر از قاضی صادر کننده حکم از اقدامات بازدارنده دستگاه قضا در خصوص صدور چنین آرای در حوزه محیط زیست قدردانی کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: