به گزارش خبرنگار برنا در قزوین؛ حمید قزوینی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اظهار داشت: اجرای عملیات نجات آبخوان در سال 1393، نتیجه ای بسیار مطلوب به همراه داشته است و در نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته، با انسداد 16 حلقه چاه غیرمجاز و تقلیل منصوبات 8 حلقه چاه مجاز دارای اضافه برداشت، از برداشت غیرقانونی 5 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان جلوگیری به عمل آمد و یک دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف گردید. 

وی افزود: بنا به اعلام واحد حفاظت آب های زیرزمینی، عملکرد شرکت در سال 1393 در خصوص پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، بیش از مجموع 5 سال قبل بوده و این در نوع خود بی نظیر است و نشان از عزم و اهتمام روزافزون کلیه عوامل اجرایی شرکت در حوزه ستادی و شهرستان ها برای حفظ و حراست از این منبع حیاتی است.

این مقام مسوول تصریح کرد: از ابتدای اجرای عملیات نجات آبخوان دشت قزوین در سال 93، با انسداد 281 حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت 119 حلقه چاه دارای اضافه برداشت و توقیف 35 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز، بیش از 82 میلیون مترمکعب در سال به تعادل سفره های آب زیرزمینی کمک شد.

عملیات نجات منابع آب زیرزمینی استان قزوین، با جدیت تمام در سال 1394 نیز ادامه خواهد یافت.

اب-منطقه-ای