به گزارش خبرگزاری برنا؛ محسن قاسمی" مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری در چهارمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان، افزود: 70 درصد از مصوبه های سومین جلسه این ستاد اجرائی شده و برخی از دستگاه ها در راستای مصوبه 427 شورای ‌فرهنگ‌ عمومی و حجاب و عفاف نیز اقدام کرده اند.

وی با تاکید بر ارسال گزارش عملکرد دستگاه ها در زمینه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، ادامه داد: تاکنون از مجموع دستگاه های اجرائی استان، 35 دستگاه گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه این ستاد ارسال کرده و انتظار داریم مابقی دستگاه ها نیز گزارش های خود را در این زمینه به صورت کامل ارسال کنند.

قاسمی با اشاره به سفر علی ملازاده، جانشین قائم مقام وزیر کشور به استان قزوین در سوم بهمن ماه، یادآور شد: اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی و موضوع عفاف و حجاب از وظایف ذاتی دستگاه ها بوده و آنها نباید منتظر بازرسی و نظارت مسئولان مافوق در این زمینه باشند.

به گفته وی، انتظار داریم مدیران دستگاه ها در نشست های این ستاد حضوری مستمر و منظم داشته و بر دستور العمل ها و چک لیست ها نیز اشراف کامل داشته باشند.

وی افزود: در مصوبه 427 شورای ‌فرهنگ‌ عمومی و حجاب و عفاف نیز به طور حتم بازرسی و نظارت کامل بر دستگاه های تابعه وجود داشته باشد و برنامه های اجرائی را در حوزه های حقوق شهروندی به صورت نو و مبتکرانه و از زاویه زیباشناختی ارائه دهند.

قاسمی با تاکید بر ثابت بودن دبیر ستاد صیانت در دستگاه ها، ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان با اشراف بر چک لیست ها و دستورالعمل ها باید بر خودارزیابی به صورت مستمر اقدام کرده و ورود در حوزه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب را از وظایف ذاتی خود بدانند.

وی در ادامه، ضمن انتقاد از نصب برخی نوشته ها در دستگاه ها مبنی بر اینکه توهین به کارمندان جرم است، افزود: نصب چنین مطالبی در دستگاه های پر رفت و آمد چندان مطلوب نبوده و به عنوان تهدید ارباب رجوع محسوب شده اما می توان در این زمینه با نصب مطالبی متناسب با ارباب رجوع و کارمندان اقدام کرد.

در ادامه این جلسه برخی از دستگاه های اجرائی استان خدمات و اقدام های خود را در زمینه حقوق شهروندی حجاب و عفاف تبیین و تشریح کردند.