مسعود بهرامی دبیر هیات قایقرانی استان قضاوت بسیاری از مسابقات قهرمانی کشور و همچنین لیگ های کشوری را به دعوت فدراسیون؛برعهده دارد.وی که از داوران فعال عرصه قایقرانی کشورمان محسوب می شود اخیرا در در رقابت های لیگ دسته دوم باشگاههای کشور و همچنین رقابت های قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف به قضاوت پرداخته است.بهرامی با حضور موثر و فعال خود در رقابت های مختلف،زمینه حضور بیشتر داوران قایقرانی استان در میادین مختلف را فراهم نموده است.