اعضای هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین موفق شدند در پیمایش غار جوجار با عمق یک هزار و 200 متر و همچنین پیمایش 4 مسیر دیواره علم‌کوه در یک روز و فتح مخوف‌ترین دره کشور(پسدیو دره) را بنام خود رقم بزنند.این موفقیت در حالی صورت گرفت که پیش از این کوهنوردان شایسته استان موفق به فتح دیواره ها و مسیرهای بسیاری در رشته کوههای مختلف استان و کشور شده اند.