به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مجید مومنی مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در این مراسم با اشاره به فعالیت های کمیته امداد بیان کرد: طرح های مختلفی در این نهاد اجرا می شود و طرح "اکرام ایتام" یکی از طرح های موفق کمیته امداد امام خمینی (ره) است که به واسطه حضور پرشور مردم از برجستگی های خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: در موفقیت این طرح همین بس که امروز یتیم بدون حامی در استان قزوین نداریم و متوسط میزان دریافتی ایتام از محل کمک حامیان در استان قزوین، بیش از متوسط کشوری است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اعلام کرد: در استان قزوین هزار و 681 یتیم داریم که از این تعداد، 633یتیم در شهر قزوین سکونت دارند و هفت هزار و 430 حامی حمایت از ایتام شهر قزوین را بر عهده دارند.

وی توضیح داد: طرح اکرام ایتام در استان قزوین با مشارکت 18 هزار و 706 حامی در حال اجراست که 15درصد حامیان را فرهنگیان تشکیل می دهند در واقع کسانی که در عرصه علم آموزی در جامعه اثرگذار هستند در زمینه انفاق نیز پیشگام هستند و این امر می تواند الگویی برجسته برای دانش آموزان باشد.

مومنی افزود: استان قزوین مردمی نیکوکار دارد چراکه علیرغم تنگناهای اقتصادی در جشن نیکوکاری سال 96 میزان کمک های مردمی با رشد 203 درصدی به بیش از پنج میلیارد و 700 میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: تنها در مدارس استان 500 میلیون تومان به صورت نقدی جمع آوری شد و مبالغ جمع آوری شده در هر مدرسه در میان دانش اموزان نیازمند همان مدرسه توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: رسیدگی به ایتام سعادت می خواهد و شما حامیان این سعادت را دارید که در عرصه فرهنگ و انفاق گام های موثر و شایسته ای داشته باشید.

وی یادآورشد: در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی های انجام شده و حمایت خیران و اعتبارات کمیته امداد در سال 97 پرونده ایتام را در حوزه مسکن ببندیم یعنی در پایان سال یتیم بدون مسکن نداشته باشیم.