به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، جمشید کاوسی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: از این واحدها تعداد 9 واحد در محور اقبالیه به تاکستان و یک واحد نیز در محور پارسیان قرار داشتند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین افزود: در راستای شناسایی و پایش واحدهای جمع آوری، شستشو و بازیافت ضایعات، این واحدها توسط کارشناسان اداره شناسایی و پایش شدند که جهت مدیریت فاضلاب تولیدی برای همه این واحدها اخطار کتبی صادر شد.

فاضلاب این واحدها بدون هیچ تمهید زیست محیطی و عملیات تصفیه به محیط پیرامون هدایت و باعث ایجاد آلودگی در محیط اطراف می شود.