به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ "منوچهر حبیبی" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: تا پایان سال96 مجموع تسهیلات پرداختی بانکهای استان 66.117 میلیارد ریال بوده  که رقم 58.230 میلیارد ریال توسط 16 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و رقم 7.887 میلیارد ریال توسط بانکهای خصوصی غیر عضو کمیسیون پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم پرداخت تسهیلات مربوط به بانکهای ملت، صادرات، کشاورزی، سپه، ملی و مهر اقتصاد بوده است؛ افزود: میزان تسهیلات پرداختی در بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی، دربخش صنعت و معدن 35%، خدمات 35%، کشاورزی 20%، مسکن 8%، و  صادرات 2%  می باشد.

حبیبی افزود: میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال 1395، معادل 7.9% رشد داشته است.

به گفته حبیبی، دراسفند ماه سال96، نسبت مطالبات معوق به مصارف در بانکهای عضو کمیسیون 10.13% بوده که نسبت به ماه گذشته 1.46 درصد کاهش یافته است، این نسبت در بانکهای خصوصی 6.8% می باشد.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: بر اساس آمار منتشرشده بانک مرکزی، درسال 1396، معادل 1.701 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  توسط بانکها و موسسات مالی استان پرداخت شده که بر این اساس83% سهمیه استان تحقق یافته است.

وی افزود: بیشترین مبلغ پرداختی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مربوط به بانکهای ملی، صادارت، ملت، کشاورزی و تجارت بوده است.

حبیبی در پایان یاد آور شد: از محل تسهیلات بهین یاب سال 96 تا پایان فروردین امسال؛ 518 واحد و به میزان 3.945 میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده اند که بیشترین پرداخت توسط بانکهای تجارت، صادرات، سپه، ملت، کشاورزی صورت گرفته است.