به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مریم بیدخام" مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در جلسه ای که با حضور مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد استان برگزار شد ضمن تشکر از حضور فعال و موثر سازمانهای مردم نهاد، نقش سمن ها را در پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت زندگی و محیط شهری بسیار مهم دانست و با عنایت به ساختار پیچیده و ابعاد متنوع و گوناگون سیستم شهری بر ضرورت حضور و مشارکت تمامی سازمان های مردم نهاد با اهداف و خط مشی های گوناگون تاکید کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در این جلسه با استناد به فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مقابله با حاشیه نشینی، از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد، مساجد و تکایا، روحانیون و بسیج به عنوان منابع راهبردی ادامه داد: برای بهبود نواحی نا کار آمد و توانمند سازی افرادی که به قصد بهره مندی از زندگی شهری، محیط های شهری را فراهم کرده اند  بهره مندی از این ظرفیت ها  می تواند باعث کاهش جرم و آسیب های اجتماعی شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه معضلات اجتماعی تهدیدی برای سرمایه اجتماعی است، ابراز داشت: نباید مناطق حاشیه نشین را به حال خود رها کرد چرا که رهاسازی این مناطق منجر به اشاعه و گسترش آسیب به سایر نواحی و نقاط شهری خواهد شد.

بیدخام مهمترین استراتژی دفتر امور اجتماعی را توانمند سازی سمن ها برشمرد وافزود: مهمترین انتظار دفتر امور اجتماعی برای حضور فعال سازمان های مردم نهاد در نواحی ناکارآمد نیاز سنجی سمن ها در مناطق حاشیه نشین و پیگیری طرح ها و پروژه هایی دانست که در این نواحی ابتر باقی مانده و یا نیمه کاره رها شده اند.

این مقام مسئول استقرار دفاتر تسهیل گری را تجربه ی موفقی دانست و افزود: این امر می بایست موجب کنترل آسیب و افزایش نشاط اجتماعی گردد.

وی معضلات و مشکلات مناطق حاشیه نشین استان را  نیازمند توجه جدی دانست واظهار کرد: در این حوزه اجرای برنامه های منسجم ، هماهنگ و هدفدار با استفاده از ظرفیت موجود و مشارکت سمنها  برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ضروری است.

بیدخام بیان کرد:هدف از استقرار و راه اندازی دبیرخانه توانمند سازی نواحی ناکارآمد شهری تشکیل کمیته های تخصصی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی مشتمل بر سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی تخصصی کارگروه و دستگاههای اجرائی مرتبط عنوان است که یکی از مهمترین ماموریت های آن، بحث و تبادل نظر کارشناسی و در نهایت تعریف پروزه و طرح  به عنوان اقدام عملیاتی دستگاههای اجرائی در مناطق حاشیه نشین و نواحی ناکارآمد می باشد.

در ادامه نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان نظرات خود را در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در نقاط آسیب خیز استان به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی  ارائه و در پایان مقرر شد کمیته های تخصصی با مشارکت سازمانهای مردم نهاد  ذیل "دبیرخانه توانمندسازی نواحی ناکارآمد شهری استان " تشکیل شود.

 

 

بیدخام2