به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سرهنگ آرش مرادی رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی وصول دستور قضائی مبنی بر وقوع اختلاس در یکی از ارگان های دولتی، با توجه به اهمیت موضوع سریعا در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی قزوین قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی قزوین ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی ماموران مشخص شد متهم به اختلاس، دارای گردش های مالی غیر متعارف بوده و با هماهنگی مقام قضائی از محل کار و اقدامات اداری وی بازدید و محرز شد تعدادی از پرونده ها فاقد فیش واریزی به حساب خزانه بوده که با استخراج و جمع بندی پرونده ها مبلغ تقریبی ۲میلیارد و ۴۱۸میلیون و ۹۲۰هزار ریال کسری موجودی به دست آمد.

سرهنگ مرادی افزود: پس از مشخص شدن احتمال اختلاس، متهم به پلیس آگاهی احضار و در بازجویی کارآگاهان و مواجه شدن با ادله متقن به بزه انتسابی اعتراف کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با هماهنگی سازمان مربوطه طی چندین مرحله جمعا مبلغ ۲میلیارد و ۱۳۶میلیون و ۶۹۹هزار ریال از متهم اخذ و به حساب خزانه واریز شد و مابقی مبالغ اختلاس در حال حسابرسی دقیق تر بوده تا نسبت به بازگشت آن به حساب خزانه اقدام شود.

وی تصریح کرد: این متهم از سال ۱۳۹۲ تاکنون با شگرد های مختلف مبالغی را پس از دریافت از مراجعان در قبال ارائه خدمات به حساب شخصی خود منتقل می کرد، که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.