به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه ستاد بازآفرینی استان که با حضور هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: بدون مشارکت مردم اجرای طرح بازآفرینی شهری امکان پذیر نبوده و اگر هر نوع اقدامی بدون در نظر گرفتن ساختار روحی و رفتار پیچیده انسان ها اجرا شود، ابتر خواهد ماند، افزود: برای موفقیت در این طرح کارکرد مدیران اجرایی در بازآفرینی شهری نباید مغایرتی با زندگی مردم داشته باشد.

استاندار قزوین با اشاره به قراردادهای منعقد شده در زمینه بازآفرینی شهری میان دستگاه های استان،تصریح کرد: تعهدات و توافقات گذشته در این زمینه باید مورد پیگیری قرار گرفته و دستگاه ها نیز به وظایف خود در این خصوص پایبند باشند.

زاهدی یادآور شد: پیش از آغاز طرح ملی بازآفرینی یک محله باید در ابتدا مطمئن باشیم که کار به پایان می رسد در غیر این صورت با رها کردن آن باعث نارضایتی مردم و ایجاد آسیب اجتماعی می شویم.

 وی با توجه به اهمیت برنامه بازآفرینی محله های شهری، مقام معظم رهبری در ابتدا به آن ورود پیدا کردند و در مرحله بعد رئیس جمهور نیز اجرای این برنامه را در یک برنامه زنده تلویزیونی ابلاغ کردند.

این مقام مسوول اضافه کرد: آن چنانکه در طرح های آمایش به سه عنصر انسان، فضا و فعالیت توجه می شود باید در طرح ملی بازآفرینی شهری نیز به این عناصر توجه کرده و برای آنها برنامه ریزی کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه در برنامه ریزی برای زندگی مردم باید همه جوانب را در نظر گرفت و به تمام شئون رفاهی توجه شود، افزود: در این طرح حتی تغییر رفتار انسان ها و فرهنگ زندگی نیز مورد توجه قرار گیرد .

وی عنوان کرد: برنامه ملی بازآفرینی تکمیل کننده سه برنامه مورد اجرا شده در کشور بوده اما برای تجمیع اقدام های مشترک در حوزه های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، سیاسی، انتظامی و امنیتی نیازمند فرآیندهای جدید هستیم.