به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت امروزه حوزه حمل و نقل در سطح کشور می توان با اعمال نظارت و بازرسی بیشتر ناوگان حمل و نقل جاده ای شاهد کاهش سوانح و حوادث رانندگی و همچنین افزایش سلامت رانندگان و کالا در محورها بود.

پیرنون اظهار داشت: با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی سال جاری در خصوص نظارت مستمر بر عملکرد و رسیدگی به موقع تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای می تواند کمک بسزایی در کاهش میزان تخلفات حمل و نقل کند.

مدیرکل راهدای قزوین در خصوص موارد مورد توجه و رسیدگی بازرسان این اداره کل بیان کرد: اخذ کمیسیون اضافی شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای از رانندگان، عدم مسوولیت پذیری شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای در خصوص پرداخت کامل هزینه کرایه به راننده در مقصد حمل و سو استفاده از کارت هوشمند رانندگان از موراد مورد رسیدگی توسط بازرسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشد.

پیرنون در خصوص برخورد با شرکت های حمل و نقلی متخلف افزود: شرکت ها و موسسات حمل و نقلی که مرتکب تخلف می شوند برای رسیدگی به کمیسیون ماده 12 ارجاع شده احکام لازم صادر می شود.

وی در پایان اظهار کرد: رانندگان حمل و نقل جاده ای می توانند در خصوص کمیت و کیفیت خدمت رسانی شرکت های حمل و نقل کالا می توانند شکایات خود را به صورت مکتوب و به همراه مستندات و مدارک لازم به این اداره کل اعلام تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.