به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اواخر سال 95 مقام معظم رهبری در جلسه روسای سه قوه مسائلی را در خصوص جامعه شهری ایران مطرح و دستور رسیدگی به آنها را نیز صادر کردند.

معاون وزیر2

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور ادامه داد: یکی از پنج مسئله مطرح شده توسط مقام معظم رهبری در این جلسه، بازآفرینی شهری بود که به تبع آن مجلس شورای اسلامی در مواد 59 تا 62 قانون برنامه ششم، تکلیفی را برای مجموعه دولت و شهرداری ها در این رابطه تعیین و ابلاغ کرد.

عشایری اضافه کرد: براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری ها باید سالانه طرح بازآفرینی 270محله را تهیه و آن را پس از تصویب 21دستگاه ذیربط به ریاست جمهوری و ستاد بازآفرینی ارسال کنند.

وی تصریح کرد: بازآفرینی شهری فرآیند مطلوبی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایجاد نقطه امید در محله های مورد نظر طرح است که ارتقای کیفیت سطح زندگی و زیست پذیری شهرها و محله های هدف را به دنبال خواهد داشت.

این مسوول با بیان اینکه پیش از این سه تجربه را برای بازآفرینی شهری پس از جنگ تحمیلی تجربه کرده ایم، یادآور شد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در بازآفرینی شهری باید محله محوری به جای پروژه محوری در دستور کار قرار گرفته و ظرفیت و جریان سازی براساس محله های هدف صورت گیرد.

به گفته عشایری، خوشبختانه در برنامه بازآفرینی شهری کشور به رکن مهم حضور تسهیل گران در محلات که در برنامه های بازآفرینی قبلی وجود نداشت، توجه شده است.

معاون وزارت راه و شهرسازی کشورتاکید کرد: شهرداران در برنامه بازآفرینی شهری ضمن اجرای طرح، مطالبه گر و پرسشگر بوده و نقش موثری در این برنامه ملی ایفا خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشوریادآور شد: ابزارهای مالی و حقوقی مورد نیاز برنامه ملی بازآفرینی شهری در مدت سه ماه تدوین شد و در قالب دو زیر بخش به تصویب هیات دولت نیز رسید.

عشایری خاطر نشان کرد: رئیس جمهور برای شتاب بخشیدن و تحقق این برنامه به دستگاه های اجرایی تاکید کرده اند تا اراضی دولتی واقع شده در همجواری با طرح بازآفرینی شهری را به مجریان برنامه واگذار کرده و دستگاه ها باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند.

این مسوول اعلام کرد: انتظار داریم هر 15روز یکبار برنامه های بازآفرینی در حوزه ستاد شهرستانی تشکیل و فرمانداران و شهرداران برنامه های مشترک خود را در قالب خواسته های عمومی مردم تصویب و به ستاد تحویل دهند.

وی افزود: طرح ملی بازآفرینی محلات، برنامه وزرات راه و شهرسازی نبوده بلکه توسط دولت با دبیری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصویب شده و تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به انجام آن هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی کشوردر پایان با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز نتوانسته ایم اراضی واقع در طرح های بازآفرینی را از دستگاه ها تحویل بگیریم، گفت: برنامه های مشترک این طرح از سه منبع مختلف برای تامین اعتبار صورت گرفته و از آنها به عنوان اهرمی برای جذب منابع دیگر و تدوین برنامه های مشترک استفاده خواهد شد.

حضور در جلسه ستاد بازآفرینی شهری در استانداری، نشست مشترک با شهردار و مدیران شهری و کلنگ زنی پروژه ساخت سرای محله هادی آباد از برنامه های سفر یکروزه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور در قزوین بود.

معاون وزیر3