به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علیرضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز اظهار کرد: یک مرکز غیرمجاز تزریقات در شهرستان الوند که بدون داشتن مدرک معتبر اقدام به درمان بیماران کرده بود، پلمپ شد.

وی عنوان کرد: این پلمپ با حکم قضایی توسط کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت شهرستان البرز با همراهی ماموران نیروی انتظامی انجام شد.

مهرعلیان عنوان کرد: فرد خاطی، فاقد هرگونه تجهیزات و داروی اورژانس برای مواقع بروز شوک احتمالی هنگام تزریقات بود و هر تزریقی را بدون توجه به عوارض آن انجام می داده است.

 مدیر شبکه بهداشت شهرستان البرز تصریح کرد: انجام تزریقات صرفاً در مطب و مراکز درمانی مجاز و با حضور پزشک امکان پذیر است.