به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد درافشانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در خصوص برگزاری جنگ "شهر شاداب" اظهار کرد: این جنگ ها با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی و ایجاد نشاط اجتماعی که تعداد آن در مجموع 5جنگ می باشد، در نواحی منفصل شهری در حال برگزاری است.

وی عنوان کرد: اجرای برنامه های مفرح و شاد فرهنگی، برپایی غرفه های آموزشی و کاردستی و اجرای نمایش عروسکی با محتوای آموزش های شهروندی از جمله برنامه های این جنگ های شهروندی است.

درافشانی اضافه کرد: تاکنون 2جنگ شهروندی «شهر شاداب» در ناحیه منفصل شهری چوبیندر و دانش اجرا شده و 20تیرماه در ناحیه منفصل شهری اندیشه، 25تیرماه در باغ نشاط و 26تیرماه نیز در ناحیه منفصل شهری مشعلدار برگزار خواهد شد.

درافشانی2