به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ داراب بیرنوندی  مدیر عامل شرکت آبفای استان قزوین با اعلام خبر فوق اظهار کرد: عمق هریک از این چاه ها 200متر و مجموع آبدهی چاهها نیز 100لیتر در ثانیه است.

بیرنوندی تصریح کرد: نوع پمپ چاه های مذکور شناور90 (دو عدد) و 110کیلووات بوده که در محدوده جنوب بیدستان برای تامین آب شرب مورد نیاز شهرهای مذکور حفر و تجهیز شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای جمع آوری و انتقال آب شرب چاههای این مناطق، دو کیلومتر خط انتقال از جنس پلی اتیلن به سایز 400میلی متر اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین ادامه داد: برای اجرای خط انتقال 15میلیارد ریال و جهت تجهیز احداث و اتاقک سرچاه ها 11میلیارد ریال اعتبار نیاز است.