به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سیاوش غیاثوند سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان اظهار کرد: با توجه به عدم رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیستی برای 17واحد صنعتی اخطار رفع آلایندگی صادر شده که این اخطارها در راستای پایش های مستمر و شبانه روزی صنایع مستقر در شهرستان تاکستان است.

سرپرست حفاظت محیط زیست تاکستان ادامه داد: همچنین برای کاهش آلودگی‌ واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در سه ماهه نخست سال جاری 102بار پایش شده اند.

وی بیان کرد: کارشناسان محیط زیست تاکستان به طور مستمر از این واحدها بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده آلودگی این صنایع، موظف به استانداردسازی و دفع خطر مربوطه می‌شوند.

غیاثوند اضافه کرد: در راستای نظارت بر فعالیت معادن نیز از 21معدن بازدید شده است و برای یک معدن نیز، اخطار رفع آلایندگی صادر شده است.

این مسوول در پایان عنوان کرد: رعایت اصول زیست محیطی در تولید، یکی از مهم‌ترین عامل در جلوگیری از تخریب منابع ملی و محیط زیست بوده و با فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ محیط زیست گامی موثر در این زمینه برداشته می شود.