به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ با اعزام تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان به لبنان مژگان خدادادی ملی پوش استان قزوین هم این تیم را در مسابقات غرب آسیا همراهی خواهد کرد.

سعیده علی، معصومه اسماعیل زاده، مژگان خدادادی و تینا عیساییان چهار بازیکن ایران برای حضور در رقابت های غرب آسیا که درلبنان برگزار می شود هستند.

بانوان بسکتبال سه نفره ایران امروز ( 17مرداد) ساعت یازده صبح کشور را به مقصد لبنان ترک کردند.

در آیین نامه جدید فدراسیون جهانی بسکتبال تیم های اول و دوم هر منطقه جواز حضور در قهرمانی بسکتبال سه نفره بانوان آسیا را کسب می کنند.

بنابراین تیم ایران برای کسب سهمیه باید در جایگاه اول یا دوم غرب آسیا قرار بگیرد.

این رقابت ها از 19اردیبهشت ماه در لبنان آغاز می شود.