به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یوسفلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز با اعلام این خبر افزود: این میزان محصول بصورت تضمینی توسط دو مرکز خرید سیلوی بغدادی و تعاونی نصر کمال آباد در این شهرستان خریداری شده است.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری بیش از یک هزار و ۷۲۹هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت کلزا رفته است.

یوسفلی میانگین متوسط عملکرد این محصول را دو تن در هکتار برآورد کرد.

وی ارقام غالب کشت این محصول در منطقه را؛ هیبرید فرانسه و آلمانی، روحان، گارو، نپتون و اکاپی ذکر کرد.

یوسفلی مزایای کشت کلزا در اراضی کشاورزی را؛ کاهش آفات و بیماریهای شایع از طریق تناوب با غلات و حاصلخیزی خاک برشمرد.