به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهارکرد: دراجرا؛ برخورد و مقابله با عدم ایفا تعهدات ارزی، یکی از مهمترین ارکان اصلی در این خصوص بانک ها هستند، که باید همکاری لازم را برای پیشگیری ازجرائم ارزی داشته باشند.

احمدی افزود: دراین خصوص شکایتی از شعبه ارزی بانک ملت استان به اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین مبنی براینکه شرکتی برای واردات چندی پیش 499هزارو 700یورو ارز دولتی جهت واردات کالا دریافت کرده است، طرح شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از وصول شکایت از بانک عامل، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد و در حال بررسی است.