به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ بیژن لطفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک با اعلام این خبر افزود: طرح نظارت بر برداشت کمباین ها در زمان برداشت غلات در شهرستان آبیک اجرا شد.

 لطفی اذعان کرد: در راستای نظام نوین ترویج و با هدف کاهش ضایعات و ریزش محصول، 5اکیپ ناظر بر برداشت غلات (گندم و جو) نظارت داشتند.

وی اظهار داشت: در همین راستا؛ همچنین برای محصول کلزا 4اکیپ از مراکز خدمات و ترویج کشاورزی و یک اکیپ از این مدیریت مشتمل بر 11نفر کارشناس، قبل از شروع برداشت در اراضی کشاورزی کار نظارت را بر عهده داشتند.

لطفی تصریح کرد: این کارشناسان با حضور در مزارع کشاورزی منطقه تا پایان فصل برداشت از نزدیک نظارت کامل بر نحوه کار برداشت کمباین ها را بر عهده داشتند و نکات فنی در خصوص کنترل ریزش برداشت به کمباین داران و بهره برداران ارائه شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک در ادامه گفت: کارشناسان ناظر برداشت این شهرستان نسبت به کنترل کارت معاینه فنی کمباین ها و ملزم کردن رانندگان به تنظیم به موقع دستگاه اقدام نموده و در صورت بروز اشکال در تنظیم دستگاه و عدم رفع نواقص آن توسط رانندگان کمباین، از ادامه فعالیت آنها در مزارع تا رفع نقص جلوگیری کردند.

لطفی اظهار داشت: بر اساس گزارش اکیپ های ناظر برداشت کمباین، بیشترین ضایعات برداشت مربوط به افت دماغه کمباین (بیش از 60درصد) و بعد از آن به ترتیب افت طبیعی، افت الک و غربال، افت کوبنده و افت کیفی می باشد.

وی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ضایعات کل گندم در مرحله برداشت را؛ تعدد قطعات زمین، زمان کاشت، نوع کشت، آشنایی کشاورز با نحوه کار کمباین، فرسوده بودن کمباین ها، نامناسب بودن سرعت دورانی چرخ فلک با سرعت پیشروی کمباین، ارتفاع شانه برش، مهارت و تجربه راننده کمباین، نامناسب بودن کمباین های موجود برای ارقام پر محصول، ایجاد پشته در مزرعه جهت آبیاری کرتی، و آموزش ناکافی کشاورز و راننده کمباین ذکر کرد.

لطفی یاد آور شد: از بین این عوامل به جز تعداد قطعات زمین و عمر کمباین، بقیه موارد را می توان با آموزش کشاورزان و رانندگان کمباین و همچنین اعمال مدیریت صحیح و نظارت در برداشت و معاینه فنی کمباین ها تا حد قابل ملاحظه ای مرتفع کرد.