به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عباس آقا علیخانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اعلام این خبر گفت: پیش بینی می شود ۱۹۰۰۰تن انگور از باغات این شهرستان برداشت شود  که ۴۰درصد به صورت تازه خوری و ۶۰درصد به کشمش تبدیل می شود.

وی؛ سطح زیر کشت باغات انگور این شهرستان را بیش از ۳هزار و ۱۰۰هکتار ذکر کرد و اظهار داشت:   سرمازدگی دیررس بهاره در سال جاری باعث کاهش عملکرد در واحد سطح شده است.

علیخانی؛ میانگین متوسط عملکرد انگور آبی را ۹۰۰۰کیلوگرم در هکتار و انگوردیم را حدود ۲۰۰۰کیلوگرم در هکتار برآورد کرد.

وی؛ پراکنش انگور تولیدی در روستاهای بخش مرکزی  این شهرستان را،  شید اصفهان، هادی آباد، اقبالیه و انگور دیم  را در روستاهای کوهپایه و منطقه  الموت ذکرکرد.