به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ همایش مسئولین ایمنی شهرستان قزوین در سالن همایش های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین با حضور مسئولین ایمنی و بازرسان کار شهرستان، رئیس بازرسی کار استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار و در این همایش وضعیت ایمنی و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در کاهش حوادث و مخاطرات کارگاه های ساختمانی بررسی شد.

در این همایش محمد علیخانی رئیس اداره بازرسی کار به ارائه مطالبی در زمینه تشریح الزامات و مقررات ایمنی در کارگاه های ساختمانی و کمیته های حفاظت و فنی و بهداشت کار و مسئولین ایمنی در کارگاه ها و نقش آنها در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارائه آمار مقایسه ای حوادث ناشی از کار رخ داده در سالهای 1395 و 1396 و 5ماهه سال جاری در حوزه ساختمان و سایر کارگاه های مشمول قانون کار پرداخت.

وی در ادامه به موضوع شدت حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی اشاره و بیان کرد: حدود 50درصد حوادث کار منجر به فوت در این کارگاه ها رخ می دهد که عامل 70درصد آنها سقوط از ارتفاع و 50درصد این حوادث بدلیل عدم نظارت موثر و مناسب کارفرما بر ایمنی کارگاه و حدود 30درصد بدلیل بی احتیاطی کارگران می باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: لذا آموزش و مسئولیت مسئولین ایمنی به ویژه نظارت بر ایمنی کار در ارتفاع، کارگاه ها، نقش مهم و عمده ای در ارتقاء رویکرد ایمنی کارفرما و کارگر و کاهش آمارحوادث ناشی از کار و شدت آنها ایفاء می کند.

علیخانی خاطرنشان کرد: اداره بازرسی کار حسب مسئولیت سازمانی به جد پیگیر آموزش کارگران و کارفرمایان و نیز بکار گیری مسئول ایمنی ذیصلاح در کارگاه های ساختمانی می باشد.

در ادامه باقر جلوخانی نیارکی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی با توجه به اجرای مبحث 12مقررات ملی ساختمان با موضوع ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، نقش بسیار پر رنگی در سلامت نیروهای کار دارد.

وی افزود در همین زمینه، با توجه به فعالیت چندین ساله کمیته HSEسازمان (بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کار) تأثیرات مطلوبی را در زمینه کاهش حوادث کارگاه های ساختمانی در قزوین را مشاهده کرده ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ادامه داد: ناظرین و مجریان سازمان با توجه به آموزش های مختلف در زمینه ایمنی کار و همچنین آشنایی با مخاطرات کارگاه های ساختمانی، در  حفظ سرمایه های ملی و انسانی کشور انجام وظیفه می کنند که همکاری هر چه بیشتر مالکین و استادکاران به تحقق این مهم منجر خواهد شد.

در خاتمه بابک درخشنده مسئول ایمنی پروژه ساختمانی برج حکم آباد به ارائه گزارشی از اقدامات و کارهای انجام شده واحد ایمنی پروژه فوق و نتایج حاصله پرداختند.