به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حکمت الله داودی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در نشست مشترک اشتفان شولتز سفیر کشور اتریش و هیأت همراه با شهردار، مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین بر توسعه روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین شهر قزوین و کشور اتریش تاکید کرد.

 داودی افزود: شهر قزوین دارای بیشترین آثار تاریخی و این مهم فرصتی برای توسعه گردشگری این شهر تاریخی است.

وی با تاکید بر توسعه روابط در زمینه گردشگری بیان کرد: امیدواریم این نشست فرصت خوبی برای توسعه روابط باشد.