به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین با اعلام این خبر گفت: تاکنون ۷۲ فقره  درخواست برای دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع در استان قزوین ثبت شده که از این تعداد ۱۲درخواست و درمجموع نزدیک به ۴۶میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

حبیبی توضیح داد: براساس گزارش وزارت صمت، استان قزوین رتبه دوم درخواست تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع را در سطح ملی به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، از مجموع ۷۹۴درخواست برای تسهیلات طرح نوسازی و بهسازی از سوی ۳۲استان؛ آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بیشترین طرح درخواستی را به خود اختصاص داده اند.

این مقام مسئول اذعان کرد: درخصوص تسهیلات طرح رونق تولید نیز طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ استان های البرز، زنجان، قزوین، گلستان، قم و لرستان، استان های موفق در اخذ تسهیلات محسوب می شوند.

حبیبی توضیح داد: استان قزوین به عنوان سومین استان با ثبت ۱۹۲درخواست در این مدت موفق به دریافت تسهیلات در این بخش شده است.