به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ "حمیدرضا خانپور" مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: به منظور مقابله با حوادث غیر مترقبه و آتش سوزی و ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در واحدهای صنعتی و تولیدی هفت  ایستگاه آتش نشانی در شهرکها و نواحی صنعتی استان راه اندازی شد.

وی افزود: در راستای تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی به ایستگاه آتش نشانی به منظور ارتقای سطح ایمنی، مقابله با حوادث غیرمترقبه 10دستگاه خودروی آتش نشانی با تجهیزات کامل برای ایستگاههای آتش نشانی خریداری و در این مناطق مستقر شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: دو دستگاه ماشین به همراه تجهیزات آتش نشانی با سرمایه گذاری 10میلیارد ریالی جهت شهرکها و نواحی صنعتی بزودی خریداری خواهد شد.

خانپور با اشاره به اهمیت و نقش اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری و کاهش خطرات و خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: برنامه هایی از قبیل خرید و تجهیز خودروهای آتش نشانی، امداد و نجات، شناسایی و پایش واحدهای صنعتی پر خطر، ممیزی و تهیه  شناسنامه HSEE شهرکها و نواحی صنعتی ، بازدید های دوره ای توسط تیم منتخب از دستگاههای مرتبط، ارائه آموزش های مورد نیاز به واحدهای صنعتی، شناسایی کانون های خطر و... انجام شده که خوشبختانه با این اقدامات، در شش ماهه امسال 50درصد کاهش حوادث نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرکها و نواحی صنعتی داشتیم.

وی ادامه داد: در راستای تعیین اثر بخشی و میزان تحقق اهداف؛ برنامه جامع مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست ( HSEE )، عملیات ممیزی HSEE  برای 370واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان انجام شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از برنامه ریزی جهت انجام فرآیند ممیزی HSEE برای 120 واحد صنعتی و تولیدی تا پایان سال جاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.