به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مراسم راهپیمایی سیزدهم آبان ماه همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور خیل عظیمی از دانش آموزان و اقشار مختلف مردم در قزوین برگزارشد.

در این مراسم راهپیمایان با حضور در خیابان شهدا فریاد هیهات من الذله و مرگ بر آمریکا سردادند.

راهپیمایان با در دست داشتن دست نوشته‌ ها و پلاکاردهایی با مضمون اسکتبارستیزی انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا و اسرائیل ابراز داشتند.

این راهپیمایی همچنین با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در سراسر استان برگزارشد.

راهپیمایی (2)