به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ "عبدالمحمد زاهدی" استاندار قزوین  در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری قزوین برگزار شد، گفت: استاندارد سازی تجهیزات و محصولات به افزایش بهره وری در بخش های مختلف منجر شده و میزان رضایت اجتماعی را افزایش می دهد.

وی افزود: همه قبول داریم که استاندارد یک ضرورت جدی در جامعه است و امروزه دنیا بر موضوع استاندارد سرمایه گذاری جدی دارد.

این مقام مسئول اذعان کرد: ما به عنوان حاکمیت مسئول حفظ سرمایه های ملی از دولتی و مردمی هستیم و باید با استاندارد سازی تجهیزات و کالاها برای افزایش بهره وری اقدام کنیم.

زاهدی ادامه داد: باید به موضوع سلامت مردم با رعایت استاندارد در زمینه های مختلف دارو، خدمات، درمان و... توجه بیشتری داشته و آن را جزو تکالیف شرعی و قانونی خود بدانیم.

وی گفت: رعایت استاندارد در سطح بین الملی نیز می تواند موجب افزایش صادرات استان شود چون در بسیاری مواقع صرف نظر از مسایل سیاسی محصولات صادراتی استان به دلیل فقدان کیفیت و استاندارد بازگشت می خورند.

استاندار قزوین ادامه داد: تمامی دستگاه های خدمات رسان در برابر استاندارد مسئولیت دارند و از اداره استاندارد استان نیز انتظار می رود موضوع نظارت بر رعایت استاندارد ها را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

وی افزود: باید نظارت بر استاندارد تجهیزات از قبیل بالابرها و... از حالت انحصاری چند شرکت خارج شود و شهرداری ها و سایر دستگاه ها تکالیف خود را که مستقیما با سلامت مردم ارتباط دارد توجه بیشتری داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای رعایت استاندارد در تجهیزات پارک های بازی نیز باید یک تدبیر و راهکار جدیدی توسط معاونت امور عمرانی اندیشیده شود تا بتوان نظارت و کنترل بیشتری در این زمینه داشت.

وی با اشاره به اماکن دولتی بدون استفاده استان، گفت: برخی از این اماکن غیرقابل استفاده هستند و باید تخریب شوند ولی برای اماکن قابل استفاده آموزش و پرورش و بهداشت و درمان می توان مذاکره و گفت و گو کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه جامعه یک سره در حال تغییر کمی و کیفی است، افزود: باید دستگاه‌های متولی پیوسته برای بازنگری طرح های هادی روستاها اقدام کرده و در این خصوص به زندگی، معیشت، معابر و حریم های روستاها توجه داشته باشند.