به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در جلسه هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان قزوین که به ریاست آشناگر معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار برگزار شد، تسهیل در فرآیند تأسیس سازمان های مردم نهاد، مطابق فرآیند وزارت کشور مورد تاکید قرار گرفت.

آشناگر در این جلسه که در سالن جلسات معاونت سیاسی برگزار شد ضمن اشاره به جایگاه تشکل‌های مردم نهاد در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی، بر استفاده بهینه از ظرفیت سمن ها توسط دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد.

 وی افزود: سازمان های مردم نهاد بخشی از سرمایه های اجتماعی به حساب می آیند که باید تقویت شوند و برای توانمند سازی آنها باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کرد.

در ادامه مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد دبیرخانه های هیأت نظارت شهرستان های تابعه بر افزایش تشکلهای مردم نهاد  و استفاده از ظرفیت آنها در سطح شهرستان های استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و توسعه فعالیت مردمی آنها با هدف کنترل آسیب های اجتماعی ضروری است افزود: سیاست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی توانمندسازی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارشناسان ذیربط در فرمانداریها و اعضای سمن هاست.

دبیر هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان قزوین با بیان اینکه سیاست دولت استفاده حداکثری از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است  افزود: در  راستای تسهیل فرآیند تأسیس تشکل ها در حداقل زمان دستورالعمل مورد تأکید وزارت کشور اعمال خواهد شد.

در پایان ضمن موافقت با تاسیس "انجمن توسعه حیات شهر" و شعبه انجمن تالاسمی ایران در استان برگزاری دوره های  آموزش عمومی مورد نیاز سمنها از جمله: ثبت تغییرات تشکل ها، امور مالیاتی، پروپوزال نویسی، قوانین و مقررات و دوره های تسهیلگری مورد تصویب قرار گرفت.