به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مسعود حق لطفی مدیر کل راه و شهرسازی قزوین در جلسه ارایه جدیدترین مطالعات طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی(TOD)گفت: رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی(TOD)  با رویکرد وزارت قبل همسو بوده و طرح به قوت قبل ادامه پیدا میکند و آماده مشارکت در اجرای آن هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی قزوین درباره این طرح توضیح داد: این طرح یک موضوع میان بخشی است و برای اجرای مناسب آن نیازمند مشارکت همه اقشار مردم از جمله متخصصین، سازمان های مردم نهاد، رسانه ها، دستگاه های اجرایی و مدیریت عالی استان هستیم.

وی افزود: یکی از کامل ترین دیدگاه های توسعه شهری که می تواند آغازی بر بهبود وضعیت کنونی شهرها و گامی موثر در راستای توسعه پایدار باشد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی است.

حق لطفی بیان داشت: کیفیت زندگی و  قابلیت حرکت در داخل شهرها دو موضوع مهم در وزارت راه و شهرسازی بود که خوشبختانه در اولویت سیاست های مدیران جدید این وزارتخانه نیز قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی قزوین افزود: وزارت راه و شهرسازی نگاه مثبتی به طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) داشته و این پروژه در قزوین به عنوان پایلوت کشوری در دستور کار قرار گرفته است.

وی اذعان کرد: موضوع (TOD) یک موضوع میان بخشی است و با اجرایی شدن این پروژه و گسترش آن در قزوین شاهد به وجود آمدن شرایط مناسبی در حوزه حمل و نقل همگانی و کیفیت زندگی خواهیم بود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از سال 1390 طرح جامع ترافیک شهر قزوین آغاز شد که باید با شرایط روز بازنگری شود و برای اینکه طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به بهترین نحو ممکن اجرا شود نیازمند مشارکت همه ی اقشار مردم، متخصصین، سازمان های مردم نهاد و به ویژه همکاری رسانه ها به منظور اطلاع رسانی این طرح هستیم.