به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی صفری، شهردار قزوین، در بازدید معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور از پروژه بازآفرینی سبزه میدان گفت: این پروژه با تاکید بر انسان محور بودن سبزه میدان و با محوریت گردشگری در حال اجرا است.

صفری خاطرنشان کرد: پروژه بازآفرینی محدوده سبزه میدان، از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 92 بوده که از سال 95 اقدامات هماهنگی آن انجام و از سال 96 از اولویت های ویژه سازمان نوسازی و بهسازی شهری قزوین قرار گرفت و سازمان تحت نظارت مدیر پروژه، مهندس مهدی مجابی، در حال اجرای طرح است.

شهردار قزوین تصریح کرد: پروژه بازآفرینی سبزه میدان ابعاد گسترده  فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی یادآور شد: با توجه به مطالعاتی که در فاز صفر پروژه انجام شد، احیای سبزه میدان نیازمند حذف خودرو و پیاده راه شدن آن بود و نیاز به زیرسازی هایی داشت که در پروژه بازآفرینی پیش بینی شده است.

شهردار قزوین ضمن تشریح روند اجرای پروژه تاکنون، اظهار کرد: عملیات عمرانی محدوده مرکزی سبزه میدان در سال 98 آغاز می شود و امید است تا پایان این سال مراحل عمرانی آن به پایان برسد.

در این بازدید علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار، و مدیران استانی و شهری نیز حضور داشتند.

شهردار قزوین2