به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ افشار مدیر کل پدافند غیر عامل استان ضمن بازدید از آرامستان‌های قزوین بر ارتقا آمادگی دستگاه های خدمات رسان تاکید کرد و افزود: یکی از اهداف مهم رعایت اصول پدافند غیر عامل عدم وابستگی به انرژی و خدمات شهری در مواقع بحران است که خوشبختانه سازمان آرامستان ها به واسطه دارا بودن ژنراتور آماده بکار، آمادگی لازم در این زمینه را دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین همچنین بر لزوم آینده نگری و پیش بینی نیازمندی های آتی دستگاه های خدمات رسان در شرایط اضطراری تاکید کرد.

افشار با اشاره به تجهیزات و تاسیسات سازمان آرامستان ها، افزود: با توجه به اهداف کار گروه تخصصی پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیر عامل، سازمان آرامستان ها می بایست همیشه آمادگی لازم جهت استمرار خدمات دهی در مواقع بحران ناشی از هرگونه تهدیدات احتمالی را داشته باشد.