به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مسابقات آزاد کشوری تکواندوی جوانان و بزرگسالان مردان به پایان رسید و در نهایت ۳۲ هوگوپوش موفق شدند به اردوی تیم‌ ‌ملی راه پیدا کنند که در این بین نام مهران برخورداری، امیرحسین خانلو و مهدی جلالی از قزوین نیز به چشم می خورد.

این نفرات از کارنامه خوبی در تکواندو برخورداربوده و در میادین قبلی توانسته اند دست پر از میدان خارج شوند.

این سه هوگوپوش درصدد هستند تا با ارائه مبارزاتی جذاب در اردوی تیم ملی باقی مانده و مسافر بازی های پیش رو شوند.