به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ پرویزعبدی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، یک بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان قلع و قمع و تخریب شد.

عبدی افزود: این بنای غیرمجاز  در اراضی کشاورزی روستای خروزان شهر اسفرورین به متراژ 70هزار مترمربع به صورت کوره آجرپزی احداث شده بود.

وی اظهار داشت: در همین راستا، پس از بی‌توجهی مالک به تذکرات و اخطارهای متعدد کارشناسان جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت‌ وساز بعد ازطرح دعوا در محاکم قضایی و صدور رای قطعی قلع‌وقمع شد.

عبدی تصریح کرد: باتوجه به ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 85/08/1 مجلس محترم شورای اسلامی کلیه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ ها که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون ( دبیرخانه مستقر در مدیریت امور اراضی استان ) اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه باربر قیمت روز زمین بیش از تغییر کا ربری محکوم می شوند.

وی اضافه کرد: در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.