به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دکتر امیرسعید مصباح، مدیر کل دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نشست تبیین ابعاد طرح استقرار نظام نوین مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که در سالن اجتماعات شهید ابراهیم کاظمی مرکز شهر صنعتی البرز برگزارشد گفت: تحول در نظام آموزش های مهارتی با همکاری بخش غیردولتی امکان پذیر است.

در این نشست منصور جلیلوند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین هم ضمن خیرمقدم به حاضرین با اشاره به چالش های موجود در آموزشگاه های آزاد، تغییر نگاه در این حوزه را ضروری خواند.

در ادامه مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی، دکتر فتحی و حبیبی معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین، به تبیین ابعاد طرح استقرار نظام نوین مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد پرداخته و اهداف و روش های اجرای این نظام را تشریح و زمان اجرای آن را بعد از ابلاغ رسمی از سازمان عنوان کردند.

مدیران ستادی و مراکز بخش دولتی و رؤسای کانون انجمن های صنفی، موسسین و مدیران آموزشگاه های آزاد استان ازجمله حاضرین در این نشست بودند.